Regulamin

REGULAMIN

FizjoPaluch – nowoczesna fizjoterapia Kamil Paluch

 

§1
Podstawa prawna

 1. FizjoPaluch – nowoczesna fizjoterapia Kamil Paluch, ul. Cichociemnych 14, 44-122 Gliwice, NIP: 6312687524, REGON: 384426773 (dalej Gabinet) jest firmą,  w której są świadczone usługi z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji i masażu.
 2. Gabinet znajduje się pod adresem: ul. Cichociemnych 14, 44-122 Gliwice

§2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych w ramach wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 2. Niniejszy Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.FizjoPaluch.pl, w gablocie przed wejściem do gabinetu oraz może zostać przekazany do wgląd na wyraźne życzenie pacjenta.
 3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.
 4. Rejestrując się na wizytę Pacjent potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem i akceptuje jego treść.

§3
Cele i zadania

 1. Celem działania Gabinetu jest świadczenie przez wykwalifikowany personel usług z zakresu fizjoterapii i masażu.
 2. Do zadań Gabinetu należy w szczególności zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług fizjoterapeutycznych, z zastosowaniem znanych i sprawdzonych metod terapeutycznych, przestrzeganie etyki zawodowej, działanie promujące profilaktykę zdrowia, przestrzeganie praw Pacjenta oraz świadczenie usług z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa Pacjenta.

§4
Czas i miejsce świadczenia usług

 1. FizjoPaluch – nowoczesna fizjoterapia i rehabilitacja Gliwice – gabinet jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:00 z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy.
 2. Miejscem świadczenia usług fizjoterapeutycznych jest siedziba Gabinetu lub miejsce wezwania przez pacjenta
 3. Zarówno pomieszczenie Gabinetu, jak i wykorzystywane w nim urządzenia spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące praktykę zawodową fizjoterapii.
 4. Usługa będzie wykonana w czasie wyznaczonym przez pacjenta przez rezerwację online lub po kontakcie z fizjoterapeutą.

§5
Zasady rezerwacji i odwoływania terapii

 1. Zapisu proszę dokonywać pod numerem telefonicznym 514-707-541. Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-20:00. Można także zgłosić się osobiście do gabinetu FizjoPaluch – nowoczesna fizjoterapia i rehabilitacja Gliwice lub kontaktować się mailowo pod adresem fizjoterapiagliwice@gmail.com. Można także dokonać rezerwacji on-line pod adresem www.FizjoPaluch.pl w zakładce rejestracja
 2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu
 3. Istnieje możliwość odwołania lub przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i uprzedzeniu o zmianie co najmniej  w terminie 24 godziny przed planowanym zabiegiem. W przypadku wizyt poniedziałkowych – odwołanie wizyty powinno nastąpić do poprzedzającego piątku. W przypadku wizyt następujących po dniach wolnych/świętach odwołanie wizyty powinno nastąpić do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień świąteczny. Odwołanie wizyty winno nastąpić w formie rozmowy telefonicznej lub wiadomości sms pod numer 514-707-541.
 4. Odwołanie wizyty później niż 24 godzin przed zaplanowanym terminem lub niestawienie się na wizytę skutkuje pobraniem opłaty w wysokości kosztu wizyty. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty lub płatna jest przelewem nie później niż 7 dni po zaplanowanym zabiegu.
 5. Spóźnienia przekraczające 15minut, bez dodatkowej informacji ze strony pacjenta traktowane jest jako rezygnacja z wizyty i rozpatrywane jest jak wizyta nieodwołana (§5 pkt 4). Po upływie wyżej wymienionego czasu terapeuta ma prawo przyjąć kolejnego pacjenta.
 6. W przypadku dwukrotnego niestawienia się w ustalonym terminie, podczas rezerwacji kolejnego zabiegu Pacjent zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 50% jego ceny, który to przepada z chwilą  niepojawienia się w umówionym czasie

§6
Organizacja i przebieg wizyty

 

1. W związku z bezpieczeństwem pacjenta terapeuta nie wykonuje konsultacji prowadzonych przez telefon. Konkretne pytania, szczegółowa opinia oraz profilaktyka może się odbyć wyłącznie podczas bezpośredniej wizyty fizjoterapeuta-pacjent.

2. W dzień poprzedzający wizytę 24 godziny przed nią,  otrzymują Państwo sms lub telefon potwierdzający zapisaną wizytę. Prosimy aby na pierwsze spotkanie przybyć 10 minut przed wizytą w celu odpowiedniego przygotowania się do niej, wypełnienia karty pacjenta i zapoznania się z regulaminem. Pacjent zobowiązany jest do przeczytania regulaminu FizjoPaluch – nowoczesna fizjoterapia i rehabilitacja Gliwice przed pierwszą wizytą w celu wyrażenia zgody na karcie pacjenta.

4. Spóźnienia przekraczające 15minut, bez dodatkowej informacji ze strony pacjenta traktowane jest jako rezygnacja z wizyty i rozpatrywane jest jak wizyta nieodwołana. Po upływie wyżej wymienionego czasu terapeuta ma prawo zmienić swoje miejsce pobytu (w przypadku zajęć w terenie) lub przyjąć kolejnego pacjenta.

5. Opłata za wizyty ustalana jest w zależności od rodzaju wykonanego zabiegu i dokonywana jest gotówką lub przelewem (dotyczy fundacji rozliczających się w imieniu Pacjenta).

6. W pierwszej kolejności odbywa się wywiad, następnie badanie i przeglądanie wyników badań. Kolejno planowana jest rehabilitacja, wskazówki w formie zadań domowych, ewentualna przerwa lub ograniczenia w treningu.

7. Do obowiązków Pacjenta należy:

 • zapoznanie się z regulaminem gabinetu,
 • zapoznanie się z regulaminem gabinetu, wypełnienie i podpisanie Karty Pacjenta oraz zwartych tam oświadczeń, przedstawienie aktualnego stanu zdrowia oraz okazanie posiadanej dokumentacji medycznej oraz skierowania na zabiegi, jeśli takie posiada,
 • informowanie Fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji,
 • przestrzeganie zaleceń Fizjoterapeuty dotyczących terapii, natychmiastowe telefoniczne lub osobiste zgłaszanie Fizjoterapeucie wszelkich dolegliwości i bólu pojawiających się podczas i po zabiegu,
 • zgłaszanie się na zabiegi w stroju sportowym, umożliwiającym łatwy dostęp do leczonych części ciała.

8. Rejestrując się na wizytę Pacjent potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem i akceptuje jego treść.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020