Cennik

Nazwa zabiegu Cena

Terapia fizjoterapeutyczna indywidualna (50 minut)

Wywiad, badanie, terapia. Na kolejnej wizycie sprawdzenie postępów terapii, kontynuacja lub zmiany techniki leczenia

180 zł

Fizjoterapia wad postawy dzieci od 5 roku życia (50 minut)

Szczegółowy wywiad, badanie dziecka oraz terapia

180 zł

Fizjoterapia uroginekologiczna kobiet (50 minut)

180 zł

Fizjoterapia niemowląt (45 minut)

Szczegółowy wywiad, badanie dziecka oraz terapia metodą NDT Bobath

200 zł

Masaż leczniczy (50 minut)

180 zł

Rehabilitacja ortopedyczna (50 minut)

180 zł

Wizyta domowa (60 minut)

200 zł