Cennik

Nazwa zabiegu Cena

Terapia fizjoterapeutyczna indywidualna (50 minut)

Wywiad, badanie, terapia. Na kolejnej wizycie sprawdzenie postępów terapii, kontynuacja lub zmiany techniki leczenia

150 zł

Fizjoterapia wad postawy dzieci od 5 roku życia (50 minut)

Szczegółowy wywiad, badanie dziecka oraz terapia

150 zł

Fizjoterapia uroginekologiczna kobiet (50 minut)

150 zł

Masaż leczniczy (50 minut)

150 zł

Rehabilitacja ortopedyczna (50 minut)

150 zł