Nazwa zabiegu 1 wizyta 10 wizyt
Konsultacja fizjoterapeutyczna 100 zł
Terapia indywidualna (do 60minut) 120 zł 100 zł 1050 zł 890 zł
Wizyta domowa (do 60 min) 120 zł 1050 zł 990 zł
Ocena funkcjonalna FMS (Functional Movement Screen) 100 zł
Masaż leczniczy (60 minut) 100 zł  890 zł
Kinesiotaping 30 zł