zerwanie ACl Gliwice rehabilitacja

Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego – dlaczego?

Bardzo częstym urazem osób aktywnych jest zerwanie więzadła krzyżowego przedniego ACL. Jak do tego dochodzi? Przeczytaj.

Charakterystycznym mechanizmem uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego jest gwałtowna zmiana kierunku ruchu, nagłe zatrzymanie w ruchu, zwolnienie podczas biegu, nieprawidłowe lądowanie jednonóż. Powyższe niekontaktowe mechanizmy stanowią większość uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego ok. 70%. Literatura opisuje jeszcze uszkodzenia związane z kontaktem stawu z ciałem obcym. Badania wykazują, że częściej dochodzi do zerwania więzadła u kobiet niż u mężczyzn, jest to spowodowane różnicami w sile mięśni, kontroli nerwowo mięśniowej i różnicami kondycji fizycznej.

Można wyróżnić cztery mechanizmy powodujące zerwanie więzadła krzyżowego przedniego.

Pierwsza z nich to skośna rotacja zewnętrzna stawu kolanowego, która powoduje przerwanie więzadła krzyżowego przedniego, uszkodzenie łąkotki oraz więzadła pobocznego przyśrodkowego. Ten mechanizm można najczęściej zaobserwować u osób uprawiających narciarstwo alpejskie, wtedy to kolano ustawia się w pozycji skośnej, a kość piszczelowa w rotacji zewnętrznej.
Kolejnym mechanizmem powodującym zerwanie więzadła krzyżowego przedniego ACL jest szpotawa, wewnętrzna rotacja kolana najczęściej spotykana u zawodników piłki ręcznej i koszykarzy.
Trzecim mechanizmem jest konflikt więzadła krzyżowego przedniego z powierzchnią przyśrodkowego kłykcia kości udowej, spowodowany wewnętrzną rotacją kości piszczelowej przy wyprostowanym stawie kolanowym.
Ostatni, czwarty mechanizm jest spotykany u osób jeżdżących na nartach. Podczas upadku w tył i ciężarem ciała przesuniętym na stopy, odruchowo zawodnik próbuje utrzymać ciało w pionie przez napięcie mięśnia czworogłowego uda, co popycha kość piszczelową do przodu w rotacji w stosunku do kości udowej.

Ułożenie kątowe stawu w trakcie, którego więzadło krzyżowe przednie jest najbardziej narażone na uszkodzenie podczas ruchu niekontaktowego to ok. 23° zgięcia.

zerwanie ACl Gliwice rehabilitacja

A. Kolano nieobciążone
B. Koślawienie stawu kolanowego
C. Siła kompresyjna spowodowana napięciem mięśnia czworogłowego
D. Obrót piszczeli do zewnątrz

Jak wygląda rehabilitacja w FizjoPaluch po zerwaniu ACL?

Protokoły rehabilitacji wiązadła krzyżowego przedniego stosowane po rekonstrukcji w fazie pooperacyjnej, zazwyczaj obejmują rehabilitację stawu w okresie 16-28 tygodni po wykonanym zabiegu rekonstrukcji więzadła. Jest to zależne głównie od techniki operacyjnej, rodzaju aktywności i kondycji fizycznej, rehabilitacji przedoperacyjnej. W zależności od rodzaju aktywności i kondycji dobieramy ćwiczenia usprawniające z elementami specyficznych ćwiczeń sportowych.

W procesie usprawniania po uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego, można wyróżnić kilka etapów:
1. Przygotowanie do operacji;
2. Wczesna faza pooperacyjna, trwająca w zależności od protokołu ok. 2-4 tygodni;
3. Faza powrotu funkcji stawu, trwająca do około 9 tygodnia po zabiegu;
4. Okres przygotowania i stopniowego powrotu do aktywności rekreacyjnej;
5. Pełny powrót do aktywności sportowej w miesiącach 6-9, uzależniony jest, od rodzaju dyscypliny sportowej.

Zapraszam na konsultacje